mask

Oferta

Jestem ekspertem kredytowym i zajmuje się doradztwem finansowym. Posiadam duże doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje, dzięki czemu jestem w stanie pomóc dobrać najlepszą opcję kredytową, która będzie w pełni dopasowana do potrzeb i oczekiwań klientów.


Pomagam w uzyskaniu korzystnych:

- kredytów hipotecznych,
- kredytów gotówkowych.


W mojej ofercie znajdą Państwo oferty kredytowe takich banków jak Millenium, PKO BP, Pocztowy, Santander, Mbank, Alior, BNP Paribas, BOŚ, BPH, Pekao SA, Pekao Hipoteczny.


Serdecznie zachęcam do odwiedzenia mojego biura (po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie). Spotykam się z klientami nie tylko w biurze, ale również w innych lokalizacjach wybranych przez klienta.


Potrzebne dokumenty
Poniżej mogą się Państwo zapoznać z dokumentami, jakich wymagają banki do kredytów hipotecznych, oraz które muszą Państwo dostarczyć ekspertowi kredytowemu czy finansowemu.​


Dokumenty ogólne:
- wniosek o kredyt hipoteczny,
- dane wnioskodawców/poręczycieli,
- dwa dokumenty potwierdzające tożsamość.


Dokumenty dochodowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą:
- wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- REGON,
- NIP,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami lub potwierdzenia zapłaty (wyciągi z konta lub dowody wpłat) podatku za ostatnie sześć miesięcy,
- zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na rzecz ZUS lub potwierdzenia zapłaty (wyciągi z konta lub dowody wpłat) składek za ostatnie sześć miesięcy,
- informacja dotycząca zobowiązań firmowych wnioskodawcy,
- PIT 36 wraz z załącznikiem PIT-B lub, gdy nie został jeszcze złożony KPKiR z podsumowaniem danych za miesiąc od 1 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku,
- zestawienie danych finansowych za bieżący okres (PKPiR do wglądu Eksperta),
- zestawienie danych finansowych za analogiczny okres poprzedniego roku na podstawie książki przychodów i rozchodów (PKPiR do wglądu Eksperta),
- zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych (jeśli dotyczy),
- zestawienie zaksięgowanych kosztów leasingowych (jeśli dotyczy).​


Dla osób zatrudnionych na umowę o pracę:
- zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów.


Dokumenty dotyczące nieruchomości:
W przypadku mieszkania:
- odpis z księgi wieczystej lub zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie (dla praw spółdzielczych),
- akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży, ważne pełnomocnictwa – jeśli występują,
- umowa darowizny – jeśli była podstawą nabycia nieruchomości,
- w przypadku obciążenia nieruchomości zbywcy hipoteką – informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką.

W przypadku budowy mieszkania lub domu przez dewelopera/spółdzielnię:
- odpis z księgi wieczystej dla Nieruchomości lub odpis z księgi wieczystej nieruchomości, z której będzie wyodrębniona Nieruchomość,
- umowa z Deweloperem lub Spółdzielnią Mieszkaniową, ważne pełnomocnictwa – jeśli występują,
- decyzja o pozwoleniu na budowę (ostateczna),
- dokumenty rejestrowe zbywcy (Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),
- promesa banku o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości – w przypadku obciążenia nieruchomości Dewelopera/Spółdzielni Mieszkaniowej hipoteką.

W przypadku nabycia Nieruchomości będącej w budowie i dokończenia budowy:
- odpis z księgi wieczystej,
- akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży, ważne pełnomocnictwa – jeśli występują,
- umowa darowizny – jeśli była podstawą nabycia Nieruchomości,


w przypadku obciążenia nieruchomości zbywcy hipoteką – informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką,
- decyzja o pozwoleniu na budowę (ostateczna),
- plan zagospodarowania działki – stanowi część zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
- dziennik budowy – do wglądu (jeśli pozwolenie na budowę jest starsze niż 2 lata),
- umowy z wykonawcą (jeśli występują),
- projekt budowlany – do wglądu,
- kosztorys.

 

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.